Sekretær Anny Uglum Reppen

Anny_lzn.jpg

(f.1956) frå Sogndal. Har merkantil grunnutdanning og variert praksis frå ulike offentlege og private bedrifter. Har arbeidd på advokatkontor i Sogndal frå 1988.


Direkte telefon: 57 62 88 50
Mobiltelefon: 99 24 83 33
E-post: aure@advokat-tollefsen.no

Arbeidsområder:

  • Sekretæroppgåver

  • Klientmottak og klientregistrering

  • Økonomifunksjonar

  • Noko saksbehandling