PRIVATRETT

For privatpersonar tek vi på oss oppdrag innanfor dei fleste saksområda. 


 • separasjon og skilsmisse

 • testament og arveoppgjer

 • ektepakt og sambuaravtale

 • foreldretvistar

 • barnevern

 • psykisk helsevern

 • bustad og fast eigedom

 • husleigetvistar

 • arbeidsrett

 • forbrukartvistar

 • mekling

 • straffesaker som forsvarar eller bistandsadvokat


Advokatar som arbeidar innanfor desse fagområda