PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i Advokatfirmaet Tollefsen AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med oppdrag vi utfører for deg, vil Advokatfirmaet Tollefsen AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirmaet Tollefsen AS ved daglig leder Jan Tollefsen. Kontaktinformasjonen til Advokatfirmaet Tollefsen er:

Adresse: Pb 25, 6851 Sogndal

E-post: post@adovokat-tollefsen.no

Telefon: 57628850

Organisasjonsnr.: 912 160 068

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte post@advokat-tollefsen.no eller ringe oss på 57 62 88 50.

1.       Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1.  Etablering av klientforhold. Kontaktinformasjonen din. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  2. Sakshåndtering. For å utføre oppdraget på best mulig måte kan det være nødvendig å innhente ytterligere personopplysninger. Slike opplysninger blir innhentet fordi de er nødvendige for utføring av oppdraget.
  3.  Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) frå Squarespace Analytics og Google Analytics. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter på vår hjemmesideleverandør sine sider:  https://www.gasta.no/personvern. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi vurderer det som nødvendig for at vi skal kunne tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk.  

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Advokatfirmaet Tollefsen AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

·         Datalex - saksbehandlingssystem

·         Serit – levering av IT-tjenester

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

2.       Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det følger av våre plikter at vi som advokatfirma oppbevarer saksdokumenter i vårt arkiv også etter at avtalen er oppfylt. Dette er av hensyn til deg som klient for at du seinere skal kunne tak kontakt for å få  innsyn i dine saksdokumenter. Det er også en fordel at vi har saksdokument tilgjengelig dersom du, ved en senere anledning, ber om ytterligere bistand fra Advokatfirmaet Tollefsen AS.  

3.       Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med vår sekretær på telefonnummer 57 62 88 50. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan  be deg om å bekrefte identiteten din eller  oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger,  - ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med din saksbehandler eller sekretær på telefonnummer 57 62 88 50.

4.       Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

5.       Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Sogndal, 20.06.2018