Nyhende


Logosymbol 2012.PNG

Er du vår nye, flinke, hyggjelege sekretærkollega?

Advokatfirmaet Tollefsen AS har kontor i Sogndal og Førde med sju advokatar, to advokatfullmektigar og to sekretærar/sakshandsamarar. Vi har verv som fast forsvarar, to faste bistandsadvokatar og advokat med møterett for Høgsterett. Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø med vekt på fagleg samarbeid og sosialt fellesskap. Firmaet tek oppdrag både frå næringsdrivande, offentlege organ og privatpersonar.


I Sogndal har vi har ledig stilling som

Advokatsekretær/advokatassistent

I vikariat i 15 mnd med moglegheit for fast tilsetjing.

Kvalifikasjonar: Vi ønskjer ein medarbeidar med ordenssans, initiativ, serviceinnstilling og god arbeidskapasitet, erfaring frå sjølvstendig arbeid, og utdanning og erfaring innan administrasjon, økonomi og rekneskap. I stillinga ligg støtte til advokatane med saksbehandling og praktisk kontoradministrasjon, tilrettelegging og resepsjon. Vi tilbyr eit inkluderande og hyggjeleg arbeidsmiljø og interessante oppgåver.

Kontaktperson: advokat Arvid Mellingen, tlf. 90082541 eller sekretær Anny Uglum Reppen, tlf. 992 48 333.

Søknad leverast på http://cvideo.no/advokatfirmaet_tollefsen_as

Søknadsfrist: 13. februar 2019

NYTT FØRDEKONTOR, NYE ANSATTE OG NYE PARTNARAR

Advokatfirmaet Tollefsen utvidar og har opna nytt kontor i Førde og ansatt ein ny advokat

Synne+Catrin.jpg

Med på laget har vi fått Synne Catrin Øren, som kjem frå stillinga som advokat i advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & Fonn AS.

Advokat Øren har lang fartstid som advokat i fylket og er ansatt for å lede Førde-kontoret. Ho trer samtidig inn som ny partner i Tollefsen frå 2. januar 2019. Med på det nye partnerlaget er også advokat Arvid Mellingen, som allereie har jobba hos Tollefsen i fleire år.

I tillegg har vi starta med trainee-ordning og ansatt ein ny advokatfullmektig som vil starte ved Sogndal-kontoret førstkomande måndag. Advokatfirmaet Tollefsen blir etter dette fylkets største advokatfirma, med 9 advokatar/advokatfullmektigar og 2 sekretærar.

Nyopninga vil bli markert med open rettshjelpdag i Førde fredag 18.01.19. For meir info, sjå vår facebookside.Eurojuris og Advokatfirmaet Tollefsen inviterte 100 advokatar til samling på Skjolden.

Les artikkelen her

 

 

 


Anny.jpg

Vår trufaste sekretær har hatt 30-års jubileum

Den 11. april feira me at Anny har arbeidd på kontoret i 30 år!  I løpet av alle desse 30 åra har ho vore eit stødig og smilande kontaktpunkt mellom oss og klientar og samarbeidspartar. Ho har bistått medarbeidarane her med gode råd og hjelp både på det faglege, sosiale og heimlege planet. Anny er kort og godt flink til å sjå og bry seg om sine medmenneske. Og ho kastar seg stadig ut i nye faglege oppgåver.

Les meir på vår facebookside. 


Advokat Anette Stegegjedet Norberg har vore på personskadeerstatningskurs

I går var advokat Anette Stegegjerdet Norberg på kurs i personskadeerstatning hjå Advokatfirmaet Halvorsen & co. på Lillestrøm. Kurset vart arrangert i samarbeid med Personskadeforbundet LTN og Advokatforeningen Romerike.

Les meir på vår facebookside.


Advokat Silje Flugheim Heggestad er attende frå permisjon. 

Vår advokat Silje Flugheim Heggestad har hatt si første veke på jobb etter 10 månader foreldrepermisjon. Silje har storkosa seg i permisjon, men er no klar for å fortsette der ho slapp. I tillegg til dei rettsområda Silje har jobba med før, vil ho framover jobbe meir med fast eigedom, konkurs og tvangsfullbyrding. Dersom du ønskjer bistand frå Silje, ring 91644035 eller send e-post til silje@advokat-tollefsen.no. Me ønskjer ho velkomen tilbake!


Advokatfirmaet Tollefsen oppdaterer heimesida

I denne perioden kan det vere enkelte funksjonar som ikkje fungerar optimalt.

Logosymbol 2012.PNG