Artiklar

Våre advokatar skriver artiklar om ulike rettsområder som me ser opptek våre klientar og samfunnet elles. Fleire av artiklane har først vore publisert i Sogn Avis.

 
 

JAN ARILD RØMMEN: ALLTID PÅ BANA

Portrettintervju i Sogn Avis 16.06.2018

HAR DU SJEKKA OM DU HAR RETTSHJELPSDEKNING?

Frå tid til annan oppstår det problem der det kan vera nyttig å søke hjelp hjå advokat. Men det er mange som vegrar seg for dette, av frykt for høge kostnadar.

TOMTEFESTE - INNLØYSING AV FESTA TOMT TIL BUSTAD OG FRITIDSHUS

Eig du eit bustadhus som står på ein annan manns grunn? Går du med planar om å løyse inn bustadtomta du festar? Eller festar du bort ei tomt som du kunne tenkt deg å få attende? I så tilfelle er det fleire reglar som gjer seg gjeldande og som du må ta høgde for. Reglane om tomtefeste finn du i  tomtefestelova.

ARV OG SÅNT SMÅTTERI...

Juletider er for dei fleste forbunde med familiekos, god mat og hyggje. Men når familien er samla, treng det ikkje alltid vere like god stemning.

GRANSKING- VIKTIG INTERN KONTROLL

Ved mistanke om kritikkverdige tilhøve i private og offentlege organisasjonar, er gransking eit viktig verkemiddel til gjennomgang og førebygging.