Advokat Anne Stine Hovland

(f. 1975) er frå Lærdal. Ho har juridisk embetseksamen frå Universitetet i Bergen, våren 2002. Ho har i tillegg hatt eit år utveksling ved University of Kent at Canterbury i England (2000/2001).

Anne Stine kjem frå stillinga som seniorrådgjevar i Forsvarets Logistikkorganisasjon IKT-kapasiteter der ho var tilsett i åtte år. I perioden 2003 til 2008 var ho tilsett som dagleg leiar i Bergen Huseierforening, som er ein interesseorganisasjon for huseigarar.

Ho har breid erfaring med offentlege anskaffingar, inngåing og oppfølging av kontrakter og IT-prosjekt.

 


Mobiltelefon: 408 59 247
E-post: anne.stine@advokat-tollefsen.no

Arbeidsområder:

  • offentlege anskaffingar

  • avtale og kontraktsrett

  • forretningsjuridiske spørsmål